Вгору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Стайківський опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів

СТАЙКІВСЬКИЙ ОЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ

09210, вул. Шкільна, 1, с.Стайки, Кагарлицького району, Київської області

comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
лапароскопия паховой грыжи

Концепція діяльності школи відтворює мету, підходи, принципи і завдання гуманної педагогіки, національного виховання   та освіти.
Головною метою виховної роботи в школі є створення умов виховання вільної, життєлюбної, талановитої особистості, збагаченої знаннями про природу і людину, готової до творчої діяльності .Виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров`я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров`я учнів.
Для досягнення мети вчителі школи розставили пріоритети:
1.Система фізичного розвитку включає в себе:
*організацію шкільного режиму роботи;
*дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання;
*раціональне харчування;
*профілактичне медичне обстеження;пропаганда здорового способу життя і включення дітей у різні види спортивно фізичної діяльності.
2.Система формування і розвитку розумових здібностей учнів. Завдання:
*сформувати здатність до пізнання, навчити дитину вчитися, зберегти і розвинути потребу в пізнанні, забезпечивши її засобами пізнання, необхідними для засвоєння знань.
3.Система духовного розвитку особистості у виховній діяльності. Завдання:
*формувати духовні ціннісні орієнтири;
*створювати умови для виникнення духовних станів та почуттів;
*виховувати гуманізм;
*формувати уявлення про цінність будь – якого життя;
*розвивати естетичне світосприйняття.Виховання в сучасній школі – це надзвичайно складний і багатогранний процес. Сьогоднішнє суспільне життя вимагає від всіх нас (і дорослих і дітей) не тільки теоретичних знань,але вміння практично їх застосовувати.Тому і першочерговим завданням виховання є формування певних життєвих цінностей та життєво необхідних навичок.
В нашій школі ми створили таку модель виховання, яка включає в себе всі сторони життя і дає можливість комплексного підходу до виховання. Вона базується на концепсії здоров`я Біла Райна – професора школи соціальної роботи МакГілл університету (Канада). Відповідно цьому світогляду – все в житті має бути в гармонії. Ми сформували п`ять напрямків, визначили мету, якій буде підпорядкована вся наша робота.
Ось ці напрямки:
1) Соціальний.
Мета: дати дітям розуміння того, що стосунки у суспільстві регулюються певними правилами, нормами і законами; з`ясувати деякі наслідки їх порушень; сприяти розгляду питань щодо реалізації прав дитини та обов`язків як учня і громадянина, розвивати навички логічного мислення, вміння висловлювати свої думки.
Виховувати почуття патріотизму, поваги до державної символіки, інтересу до історії свого народу; вироблення на цій основі досвіду громадянської поведінки.
Розвивати базові комунікативні навички, виховувати доброзичливу, чемну і впевнену манеру спілкування.
Надати учням точну інформацію про ВІЛ\СНІД, мотивувати їх, поширювати цю інформацію у своєму середовищі.
Розкрити чинники, які впливають на формування корисних і шкідливих звичок, сприяти усвідомленню необхідності формувати корисні звички і позбутися шкідливих.
2)Професійний.
Мета: формувати пізнавальний інтерес до світу професій, допомагати знайти своє місце в житті, визначити свій професійний шлях, щоб в майбутньому досягнути успіху в обраній професії, знайти головну справу свого життя,щоб приносити найбільшу користь людям, країні, відчувати себе потрібним, повноцінним і задоволеним своєю працею.
Виховання творчого ставлення до праці як можливості виявити свої потенціальні здібності, людську суть і на цій основі розвиток таких якостей як самостійність, діловитість, завзятість, енергійність.
Інформувати про можливі шляхи набуття професії, про умови прийому і навчання у навчальних закладах.
3)Фізичний.
Мета: виховувати розуміння значимості користі від занять спортом для безпеки школяра, його фізичного, соціального та інтелектуального розвитку і формування характеру.
Враховуючи особливості розвитку підлітків, розвивати їхню рухову активність, формувати поставу, навички організаціх робочого місця, активного відпочинку, занять спортом, загартування; сприяти усвідомленню впливу життєвого ритму на здоров`я.
4)Духовний.
Мета: розвивати життєві навички толерантності,протидії дискримінації,уміня працювати в команді,поважати особисті якості інших людей.
Відпрацьовувати навички спілкування: уміння говорити, слухати, встановлювати контакти з іншими людьми.
Виховувати почуття прекрасного,формувати естетичні смаки,сприяти розвитку творчих здібностей.
Виховання поваги до різноманітності (в культурі, способі життя людей, їхніх традицій, одягу тощо); вироблення расової, національної та релігійної терпимості; вміння жити в умовах різноманітного культурного оточення.
5)Екологічний.
Мета: дослідити позитивні та негативні наслідки технічного прогресу. Сприяти формуванню у дітей екологічної свідомості й активної життєвої позиції, усвідомленню ними цінності та унікальності природи, вчити дбати про своє довкілля і переконувати інших не забруднювати його.
Виховання „глобальної громадськості”, планетарного мислення, яке включає відчуття себе „землянином”, екологічної культури; поваги до життя людини, усвідомлення її недоторканності.
Виходячи з напрямків і кожної мети слід окреслити принципи виховання, відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
1) Принцип педагогічної доцільності та цілеспрямованості – послідовність у діях вчителя і всього педагогічного колективу, „проектування особистості”, передбачення рис і моральних якостей учня, усвідомлення перспективи розвитку колективу.
2)Цілісність та систематичність – органічний, багатогранний сплав світогляду, переконань, морально-вольових рис; послідовність та підпорядкованість усіх компонентів виховання.
3)Принцип опори на дитячий колектив – спілкування, характер взаємин, місце дитини у колективі, вплив громадської думки.
4)Забезпечення активної позиції учнів та їх представницьких органів у житті і колективній діяльності – прагнення дитини, підлітка, юнака до самостійності та самоствердження. Суть полягає у поєднані учнівського самоврядування, самостійності та ініціативи вихованців з педагогічним колективом.
5)Принцип зв`язку виховання з життям.
6)Єдність поваги до особистості та вимогливості до неї – якомога більше вимог до людини і якомога більше поваги до неї.
7)Єдність прав, свободи вибору та відповідальності особистості – усунення авторитаризму, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, збереження і розширення прав дитини в шкільному колективі, забезпечення свободи вибору поглядів, формування відповідальності.
8)Принцип єдності зусиль школи, позашкільних закладів, сім`ї, громадськості в процесі виховання.
Форми і методи роботи можуть бути різними. Дуже актуальними сьогодні є інтерактивні, спрямовані на дієвість і активність вихованці і вихователів.
Кожна людина прагне бути здоровою, почуватися в безпеці й досягати успіху у своєму житті. Але на шляху до цього чимало перепон. Серед них ті, що не залежать від нашої волі (спадковість, екологічні проблеми, соціальні катаклізми, епідемії), і ті, які ми створюємо собі самі.
З іншого боку, сучасний світ ставить перед людиною нові виклики і завдання, впоратися з якими без належної підготовки непросто.
За оцінками експертів, стан здоров`я підлітків і молоді в Україні становить загрозу національній безпеці. І тому школа є ідеальним середовищем для впровадження профілактичних і розливальних програм. Тут існують найкращі можливості для здійснення масового, ефективного і превентивного впливу.
*Масовість. Школа охоплює більшість дітей до 18 років. Це той період життя, коли формується самоідентичність людини, її особиста система цінностей, погляди і переконання.
*Ефективність. Школа – це місце, де вчителі і учні проводять разом багато часу.Це уможливлює поєднання навчання і виховання.
*Превентивність. Орієнтація на зону наближчого розвитку дає можливість своєчасно сформувати соціально-психологічні компетентності, важливі для найближчого майбутнього.
Головна особливість викладання дисциплін, що будують та охороняють здоров`я – правильне визначення вікової мотивації накопичення і збереження здоров`я.
Малята до семи років – витончені філософи. Вони допускають думку про свою невичерпність, вона їх тривожить і тому шукають відповідь у дорослих: „Я вмру?” і, почувши: „Ні, ніколи” – заспокоюються.
Діти від 3 до 7. Їхнім головним вихованням є страх. Bони не роблять чогось, тому що бояться покарання. Достатньо сказати „Не їж ці ягоди,вони отруйні”, – і дитина приймає вказівку.
Діти від 7 до 10 – прагматики. Вони вже знають, що життя колися закінчиться і тому відповідальніше ставляться як до здоров`я, так і до лікування. Якщо щось заведено в родині, або так поводяться люди, то дитина буде наслідувати приклад.
Підліток точно знає: життя вічне. Найнебезпечнішим є час між 11 і 14 роками. У цьому віці крім психологічної незахищеності у людини є нейрон –фізіологічні передумови до травм і хвороб. Початок статевого дозрівання веде до розбалансування деяких функцій і систем, що погано піддається вольовій корекції.
Як переконати підлітка берегти своє здоров`я? По-перше, перспектива вільного переміщення в просторі. У походи і подорожі можуть відправитись тільки здорові і витривалі люди. По-друге, можливість піднятись по ієрархічній драбині.
Період юнацтва. Тут мотивації, які охороняють і будують здоров`я – різні. Після 15 років велике місце в житті молодої людини приділяється стосункам у системі „ти і я”. Щоб бути потрібним, коханим – треба бути здоровим.
Тепер здоров`я ототожнюють з поняттям загального благополуччя, а його рівень з якістю життя людини. Основою сучасного уявлення про здоров`я є визначення ВООЗ „Здоров`я – це стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя”.
Якщо ми нічого не робимо для свого здоров`я, його рівень і резерви знижуються, а коли підтримуємо добру фізичну форму, живемо в гармонії зі своїм внутрішнім світом і зі світом навколишнім, то досягаємо високого рівня благополуччя.
Метод розвитку життєвих навичок, який є сьогодні одним з основних у сучасній Концепції освіти і виховання, є синтезом найуспішнішого педагогічного досвіду і досягнень психологічної науки.За визначенням ВООЗ, життєві навички –це здатність до адаптації, позитивної поведінки і подолання труднощів повсякденного життя.
Навчання здійснюється на ситуаціях близьких до реального життя, з урахуванням рівня розвитку дітей, їх потреб і проблем. Перевага надається інтерактивним, а не інформативним формам навчання.
На відміну від звичайних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають, широко застосовуються тренінги, які передбачають активну участь кожного, творчу співпрацю учнів між собою і з учителем.
Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем.
Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. На тренінгу учасники самі виробляють і беруть добровільне зобов`язання дотримуватись певних правил. Педагог лише спрямовує діяльність групи. Тренінг передбачає використання активних методів навчання.
Перед тим, як створити власну програму школи сприяння здоров`ю, ми переглянули ряд освітніх програм.
Багато освітніх програм з формування здорового способу життя базується за методикою „Рівний – рівному”. Суть полягає в тому, що головну участь у поширенні знань здійснює сама молодь.
У сучасній системі національної освіти метод застосовується в діяльності комітетів самоврядування учнівської молоді, в розвитку учнівського лідерства 
/лідер класу, школи.../
Суть цієї методики полягає в тому, що підліткам пропонується обговорення не проблеми взагалі, а життєвих ситуацій. Обговорення будується таким чином, що дорослий фахівець не виголошує профілактичних послань, а підводить підлітків до того, щоб вони обговорювли проблему самостійно. У такому випадку підлітки сприймають проблеми через переконання, що базуються на власному досвіді та розумінні.
Досвід освітніх програм формування здорового спосбу життя молоді свідчить про те, що позитивний результат може бути досягнутий при комплексному підході, коли молода людина отримує знання, а інформацію щодо здорового способу життя з різних джерел.

Оновлена версія © 2021 Стайківський опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів